اگر کسی تو را یک بار بفریبد ننگش باد...ولی اگر برای بار دوم بفریبد ننگ بر تو باد

/ 0 نظر / 2 بازدید