و خداوند زن را روز ششم آفرید


خداوند زن را در روز ششم خلقت آفرید فرشتگان

مسحور تماشا بودند.

فرشته ای پرسید: خداوند گارا چرا روی این یک

مخلوق این قدر وقت می

گزارید؟

خدا پاسخ داد: نمی بینید شگفتی های بسیاری

را که

برای ساختن او لازم است؟!

باید قابل شستشو باشد باید بیش از دویست

قطعه متحرک داشته

باشد که در نهایت ظرافت کارشان قابل تعویض

باشد .

او باید در آن واحد غذاهای بسیار بپزد و در آن واحد

چند کودک را در آغوش کشد.

آغوشش باید دردهای بسیاری را دوا کند از زانوی

زخمی شده تا... قلب شکسته و همه اینها را

فقط با دو دست انجام خواهد داد...

فرشته متحیر مانده بود ..." با دو دست ؟

" امکان ندارد ؟" و این طرح برای همه آنها است؟!

کار سختی است برای یک روز چرا فردا تمامش

نمی کنید؟"

" نه نمی توانم" خداوند گار پاسخ داد...

"من به کامل کردن این موجود بسیار نزدیک هستم

او عزیز دردانه ی من است ،

او خود را مداوا می کند وقتی بیمار است ،

او می تواند روزی 18 ساعت کار کند."

فرشته نزدیک شد و چهره زن را لمس کرد.

"خداوندا چرا او را اینقدر نرم آفریده ای؟"

خداوند فرمود "آری او نرم است ولی با قدرت.

باور نمی کنید چه کارهایی از او بر می آید ."

فرشته پرسید :" می تواند فکر کند؟"

خدا فرمود :" نه تنها می اندیشد ؛

بلکه می آموزد استدلال می کند و نتیجه می گیرد. "

فرشته گونه زن را لمس کرد ،

"خداوندا این مخلوق چکه می کند .

شاید بارش را سنگین کرده ای."

خداوند فرمود:"نه چکه نمی کند این اشک است"

" اشک برای چیست؟ فرشته پرسید.

خداوند پاسخ داد: اشک وسیله ایست برای

نمایش سوگ ،

عشق، تنهایی، دلتنگی و سرافرازی

فرشتگان متحیر مانده بودند... یکی گفت :

خداوندا واقعاً نابغه ای چه آفرینش شگفتی؟ زن...

خداوند گفت : " درست می گویی زن قدرتی دارد

که همه را به شگفتی در می آورد.

او مشکلات بسیاری را حل می کند، بارهای سنگینی

را بر دوش می کشد ،خوشبختی می آفریند،

عشق می ورزد و معتقد است .

می خندد وقتی در دل فریاد می کشد ،

می خواند، وقتی در دل می گرید ،

می گرید در نهایت شوق و می خندد در نهایت ترس .

برای اعتقادش می جنگد و در مقابل بی عدالتی

می ایستد

برای تداوم خانواده از خود گذشتگی می کند،

دوست بیمار را به طبیب می رساند و عشق او

مشروط به چون و چرا نیست. زن از شادمانی

دیگران شادی می کند، از تولد کودک دیگری

و ازدواج بیگانه لذت می برد، از مرگ انسانی

دیگر قلبش می شکند، و در ناگواری ها

سنگ صبور است.

با این همه در مصائب، نیروی خود را باز می گیرد

و زندگی را دوباره می سازد

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.