سفر جاودانه

 روزی به خانه ام می آیی ؛

من نیستم

 به قاب عکسم روی طاقچه خیره می شوی

 روز دیگر به خانه ام می آیی ؛

 قاب عکسم نیست اما یادم در خانه جاری است ...

 روز دیگری هم به خانه ام می آیی ؛

 یادم نیز از خانه کوچیده است ...

این سه لحظه برای یک سفر جاودانه کافی است .../ 1 نظر / 2 بازدید
بابك

[ماچ][قلب][گل] [ماچ][قلب][گل] [ماچ][قلب][گل] ديوونه مرا روزي مباد آن دم كه بي روي تو بنشينم[گل][قلب]