خواهم مرد..........

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد

مثل یک بیت ته قافیه ها خواهم مرد

تو که رفتی همه ی ثانیه ها سایه شدند

سایه در سایه ی آن ثانیه ها خواهم مرد

شعله ها بی تو ز بی رنگی دریا گفتند

موج در موج در این خاطره ها خواهم مرد

شدم در قدم دوری چشمان بهار گم

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید