هر دارو که علاج بود / در خانه داشتم / اما تنم در باد / به تماشای غزل های آخر می رفت / امروز را بی تو خفتم / فردا که خاک را به باد بسپارند / تو را یافته ام / مگر تو نسیم ابر بودی / که تو را در باران گم کردم؟ ء

/ 0 نظر / 2 بازدید