آهستــــــه بیــا ... چیـــــزی هــــم ننـــویـــس ... " Like " را هـــم فشــــار نــــده... همــــین کــــه بخـــــوانی بَـس اســـت ... مـــــن بـــه بـــی محلــی هـای تو عــــادت دارم!!!
/ 0 نظر / 2 بازدید