حواســت باشـد بانــــو

اگــر بــه مـــــردی بــیش از حــد بــها دهــی

دیگر برای داشتنت تلاش نمی کند
...
نگاهش سرد می شود

کلامش بی روح

... دستانش یخ زده

حرف هایش بوی دل مردگی می گیرد

و آغوشش بوی هوس....
/ 0 نظر / 2 بازدید