تکلیف من

 

آن کسی که باورت دارد

یک قدم از آن کسی که دوستت دارد جلوتر است.

تکلیف من چیست

که هم باورت دارم و هم دوستت دارم.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید