شبیه بارانم ولی خشک

...

شبیه عشقم ولی زرد

...

شبیه دریام ولی سبز

چه کنم؟

تو بگو چه کنم؟

اگر مرداب بودم و سبز غمی نبود

...

اگر عشق بودم و قرمز حرفی نمیماند

...

اگر کویر بودم و خشک مشکلی نبود

...

ساده می خواستم خط خطی شدم.

باریک احساس میکردم آسمانی شدم

...

چه کنم؟

تو بگو چه کنم

/ 0 نظر / 16 بازدید