روزهای تلخ بی تو بودن را

به شبهای سرد تنهایی پیوند می زنم

و اشک چشمانم بی دریغ

به یاد نگاه گرم و قلب مهربانت

از دیده می ریزد،

... تمام وجودم پر از فریاد بی تو بودن است.

تو تمام آرزوهایم بودی،

پس بگذار بگویم

برای مرگ ارزوهایم

سکوتی می کنم بالاتر از فریاد ...
/ 0 نظر / 2 بازدید