کوتاهی زمان را وقتی فهمیدم که در کنارت بودم و طولانی بودن آن را وقتی فهمیدم که در انتظارت بودم.
حالا که دلتنگم، زمان ایستاده...
/ 0 نظر / 2 بازدید