رهایی از آن توست

رهایت میکنم
وقتی داشتنت اسارتیست برایت

و من بیزار از تمام قفسها و بندها

شاید سهم تو

آسمان وسیع تریست

از آسمان دل من...

پر بگیر و برو

رهایی از آن توست...!!!

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید