کم کم یاد خواهی گرفت
تفاوت است میان نگهداشتن یک دست و زنجیر کردن یک روح
اینکه عشق تکیه کردن نیست
و یاد میگیری که بوسه ها قرارداد نیستند

... کم کم یاد میگیری
باید باغِ خودت را پرورش دهی به جای اینکه
منتظر کسی باشی تا برایت گل بیاورد.
یاد می گیری که خیلی ارزشمندی
/ 0 نظر / 2 بازدید