برایِ تو چه فرقی میکند...؟
خیسیِ اشک هایِ من ، شانه هایَت را تَر کند
یا... قطره هایِ ریزِ باران....
وقتی
نمناکیِ هیچ حسِ لطیفی
در چترِ سنگیِ دلت
فرو نمی رَوَد....
/ 0 نظر / 2 بازدید