خدایا, زیباترین سر نوشت را برای عزیزی که این نوشته را میخواند مقدر کن. بهترین روزگاران را برایش رقم بزن و او را در تمامی لحظات در یاب. مبادا خسته, بیمار, افتاده و یا غمگین شود. دلش را سرشار از شادی کن و آنچه را که به بهترین بندگانت عطا میکنی به او نیز عطاکن. آمین
/ 0 نظر / 2 بازدید