چه هست؟

 

در گفتن و شنیدن جمله ی (دوستت دارم) چه هست؟

کسی که می گویید عاشق تر میشود

 و کسی که میشنود بی تفاوت تر ....

/ 0 نظر / 2 بازدید