تـعطیــل است ...

 

یک وقت هایی باید


روی یک تکه کاغذ بنویسی


تـعطیــل است ...


و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت


باید به خودت استراحت بدهیدراز بکشی


دست هایت را زیر سرت بگذاری


به آسمان خیره شوی


و بی خیال ســوت بزنی ...


در دلـت بخنــدی


به تمام افـکاری که


پشت شیشه ی ذهنت


صف کشیده اند ...


آن وقت با خودت بگویـی


بگذار منتـظـر بمانند ...

 


/ 0 نظر / 2 بازدید