آدم بیا که خسته ام از این بهشت سرد
ممنوعه را بگیر و در ِ بسته باز کن!
آه ای خدا ببین که به ابلیس رو زدم
دیگر گذشته کار، بر آدم نماز کن
/ 0 نظر / 2 بازدید