داستان دیو و دلبر رو شنیدی ؟؟ دلبــر عاشق دیـــو شد و وقتی بهش گفت دوسش داره ،تبدیــل به آدم شــد ...! حالا قصه منو گوش کن : زمانــی عاشــق یک آدم شدم ولی تا بهش گفتم دوسش دارم، به دیــو سنگدلی تبــدیل شد.... من هنــوزم دیـــو رو دوس دارم! حتی اگه دلبـــرش من نــبــاشــم !
/ 0 نظر / 2 بازدید