وقتی میرفتی باران می آمد

نگاهم کردی و گفتی شاید یک روز مثل این باز گردم

وفقط خدا حال مرا می داند هر وقت که باران می بارد...

/ 0 نظر / 2 بازدید