شبی از شبها
یاد من
پاورچین پاورچین
از در خانه برون رفت
من ندانستم کی باز امد،
و کجا بود
آنقدر بو بردم،
که تنش بوی دلاویز تو را با خود داشت
/ 0 نظر / 2 بازدید