امشب در خلوت تنهایی ام آهسته بی او گریه کردم ،

کاش صدای هق هق گریه ام را باد به او می رساند

تا بداند بی او چه می کشم !!
/ 0 نظر / 2 بازدید