آدما................

 

به سلامتی دلامون

که واسه آدمایی تنگ میشه

که اصلا نمیدونن دل چیه !!.......

/ 3 نظر / 16 بازدید
پنجره باز

من دلم تنگ شد! نه اشتباه نکن تَنگ نه! تٌنگ تٌنگی برای ماهی دل شکسته ای که جایی برای نفس کشیذن نداشت!

دل من خانه ی توست حتی اگر من جایی در دل تو نداشته باشم