راه سخت عشق

 
کاش قلبم درد تنهایی نداشت
 
 چهره ام هرگز پریشا نی نداشت
 
 کاش برگ های آخر تقویم عشق
 
 حرفی از یک روز بارانی نداشت
 
 کاش می شد راه سخت عشق را
 
بی خطر پیمود و قربانی نداشت♥♥
 
/ 0 نظر / 2 بازدید