تاوان

 

عشق تو

شوخی زیبایی بود که خداوند با قلب من کرد !

زیبا بود

امّا

شوخی بود !

... حالا . . .

تو بی تقصیری !

خدای تو هم بی تقصیر است !

من تاوان اشتباه خود را پس می دهم . . .!

تمام این تنهایی

تاوان «جدّی گرفتن آن شوخی» است


/ 0 نظر / 2 بازدید