12

 

بر نمیگردم که هیچ

عطر تنم را هم از کوچه های پشت سرم جمع میکنم

که لم ندهی روی

" مبل های راحتی "

و با خاطره هایم قدم بزنی

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید