سهراب سپهری

 

 

دستی افشان، تا ز سر انگشتانت، صد قطره چکد،

 

 

 

هر قطره شود خورشیدی

 

 

باشد که به صد روزن نور

 

 

شب ما را بکند

 

 

روزن روزن....

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید