2

باز باران بی ترانه

بی صدا و بی نشانه


با تمام اشکهای شبانه


میخورد بر فرش خانه


کودکی تنها به خانه


باز گریه باز ماتم


باز می ایدصدای چک چک غم


ترس می بارد ز خانه


میخورد باران به شیشه

 


/ 0 نظر / 2 بازدید