جـــایــی بـایـــد باشــــد
غــیــر از ایــــن کـــنــج تـــنــهـــایـــی !
تــــا آدمــــ گــــاهـــی آنــــجـــا جــــان بــــدهــــــد !
مــثــــلا "آغـــــوش" تـــــــو !
جـــــان مـــیـــدهد برای جــــــــــان دادن ...

/ 0 نظر / 2 بازدید