خورشید اعتقاد آسمان است و درخت اعتقاد زمین

و تو تمام منی

آنگاه که خورشید در چشمانت غرقه می شود
... و درخت در گیسوانت شاخه می دواند
من بهار می شوم
وقتی نام تو را بر خویش سلام می دهم...
/ 0 نظر / 2 بازدید