باز هـــــم خیال تو

مرا

"برداشــــت"
...
کجا می برد نمیدانم!

آهــــای نارفیق

... بازی ات که تمـــــــــام شد

مرا دوباره

با همین لباس بی قــــــــراری دیدن دوباره ات

بر سر شعر هـــــــــــایم بنشان !
/ 0 نظر / 2 بازدید