گذشته ی من گذشت ..!

حتی می توان گفت که درگذشت...

و من برایش ماهها و روزها سوگواری و سکوت کردم ..

خاطراتم را زیر و رو کردم و ای کاشهای فراوان گفتم ..!

ولی دیگر بس است!
...
من به شروعی دیگر می اندیشم

و شروع زندگی دیگر

و حس ناب تازه شدن ..!!
/ 0 نظر / 2 بازدید