قرار نبود

 

 

قرار نبود آن وقت های من جایشان را با این وقت های تو عوض کنند .

قرار نبود عشق هم مثل گیلاس ، بوسه ، عیدی و تعطیلات تابستان اولش

قشنگ باشد .قرار نبود کسی سختش باشد بگوید « دوستت دارم» .

 

قرار نبود کسی به هوای نشکستن دل دیگری بماند .

قرار بود هر کس به هوای نشکستن دل خودش بماند .

قرار نبود هر چه قرار نیست باشد .

قرار تنها بر بی قراری بود و بس

.

گمان نمی کنم گناه من سنگین تر از نگاه تو باشد ،

اما یقین دارم که کودک دلت کمتر از پیش بهانه ی لالایی شعر گونه ام را می گیرد ،مهم نیست ، فقط یک چیز یاد همه بماند .

اگر اتفاقی که نباید بیفتد افتاد ،

تنها برایت می نویسم

خودت خواستی تقصیر من نبود

 

/ 1 نظر / 33 بازدید
ح.ا

[منتظر]