زنده یاد خسرو شکیبایی

بعضی وقت ها * روزگار *

یکی طوری می سوزونتت که هزار نفر نمیتونن خاموشت کنن،

بعضی وقت ها یکی طوری خاموشت میکنه که هزار نفر نمیتونن روشنت کنن ...

زمانه ایست که خیلی خیلی ، چیزها آنطوری که بود یا باید باشد نیست ...

/ 0 نظر / 2 بازدید