از جهنم به جهنم

 

میگویند که ملکه انگلستان ،

پرزیدنت ایالات متحده جناب کلینتون

و رییس جمهوری ایران جناب خاتمی

مرحوم شده و به جهنم رفته بودند ،

پس از چند وقت ملکه الیزابت تشریف میاورند

پیش جناب شیطان و میفرمایند که مایلند

 با کشور خود تماس گرفته از احوال ملت خود جویا شوند .

جناب شیطان موافقت میفرمایند

و ملکه با انگلیس تماس میگیرند و 6-5 دقیقه تلفنی

صحبت میفرمایند .

بعد از شیطان میپرسند که حساب بنده چقدر شد ؟

شیطان میگوید 5 میلیون دلار

ملکه میفرمایند : پپپپپپپپپننننج میلیون؟؟؟؟؟!!!!!!

شیطان میگویند بله

شما از ججججججهههههنننممممم به

ااااااانننگلیییییس تلفن کرده اید ،

خوب هزینه اش همینقدر

میشود دیگر …

ملکه قبول کرده چکی به مبلغ 5 میلیون دلار تقدیم کرده

به جایگاه خود بازمیگردند

 

پس از چند وقت جناب کلینتون تشریف میاورند

پیش جناب شیطان و میفرمایند

 که ایشان هم مایلند با کشور خود تماس بگیرند.

شیطان موافقت میفرماید و

 جناب پرزیدنت با امریکا تماس میگیرند

و 3-2 دقیقه تلفنی صحبت میفرمایند .

بعد از شیطان میپرسند که حساب بنده چقدر شد ؟

شیطان میگوید 10

میلیون دلار!!!!!

پرزیدنت میفرمایند : ده ه ه ه ه میلیون؟

شیطان میگویند بله شما از

 ججججججججههههنننننممم به امریییییککککاااا

تلفن کرده اید ،

خوب هزینه اش همینقدر میشود دیگر …

پرزیدنت قبول کرده

چکی به مبلغ ده میلیون دلار تقدیم کرده

به جایگاه خود بازمیگردند

 

پس از چند وقت رییس جمهوری ایران جناب خاتمی هم تشریف میاورند

پیش جناب شیطان و میفرمایند که

ایشان هم تقاضا دارند با ایران تماس بگیرند .

شیطان موافقت میفرماید و جناب خاتمی

با ایران تماس میگیرند و 6-5

ساعت !!!

تلفنی صحبت میفرمایند.

بعد از شیطان میپرسند که حساب بنده

 چقدر شد ؟ شیطان میگوید 1 دلار

جناب خاتمی میفرمایند :

فقط 1 دلار؟؟؟!!! شیطان میگویند بله

شما ازجهنم به جهنم تلفن کرده اید ،

مکالمه داخلی حساب میشود .

××××××××××××××××××××××××

الان من دقیقا وسطه جهنم هستم.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید