بعد از تو
هر خاطره فندکی شد و
شعری روشن کرد ...
واژه ها را پک میزنم
و تمام شعرها را دود می کنم
شعر اعتیاد می آورد
مخصوصاً
برای کسی که خوب بلد است با دود
چشمان تو را تصویر کند
/ 0 نظر / 2 بازدید