تو آمدی نرم و نازک و خیال مرا دزدیدی و اکنون سالهاست که من بی خیال شده ام ! کسی چه میداند با خیال من چه کرده ای؟
/ 0 نظر / 2 بازدید