دیگر تمام شد ، آرزوهایم را گذاشتم درون کوزه و دارم با آبش قرصهای اعصابم را میخورم....
/ 0 نظر / 2 بازدید