گریه ئ عجیب


 
تو که نیستی تا ببینی گریه های هر شب من

 

بی حضور عاشق تو چه عجیبه گریه کردن
 


/ 2 نظر / 2 بازدید
ye doost

چته دختر تا زنده ای زندگی کن ..........دنيا که به آخر نرسيده..............

saze tanhaei

من هستم از اولم بودم ....تو به خاطر هيچ همه رو از خودت دور کردی.........ولی من وفادار تر از تو و حتی اونيم که دل کوچيکتو شکونده ...... نمی دونم ديگه چی بگم ....فقط ای کاش همه مثل من می دونستن تو وفاداری و تا کجا می کشونی اونوقت اينجوری ازارت نمی دادن........مواظب خودت باش ..هيچکس لياقت اشکات و نداره ........هيچکس