منتــــــــظر

جـــای خــــالی نبــودنت


میکوبـــد بر دلـــم


اگــر نیـــایـــی


همین روزها


ویــرانــــه میــــشود


این دل تنــــگ منتــــــــظر....

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید