فروغ فرخزادنمیدانم رسیدن چیست

اما می دانم که مقصدیست که همه وجودم به سوی آن جاری است .

کاش می مردم و دوباره زنده می شدم

و دنیا را به گونه ای دیگر می دیدم

و می دیدم که دنیا این همه ظالم نیست

و مردم این همه دیوار دور خانه شان نکشیده اند...


/ 0 نظر / 2 بازدید