چه کنم؟

 

 شبیه بارانم ولی خشک


شبیه عشقم ولی زرد


شبیه دریام ولی سبز

چه کنم؟

تو بگو چه کنم؟

اگر مرداب بودم و سبز غمی نبود


اگر عشق بودم و قرمز حرفی نمیماند


اگر کویر بودم و خشک مشکلی نبود


ساده می خواستم خط خطی شدم.

باریک احساس میکردم آسمانی شدم


چه کنم؟

تو بگو چه کنم

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید