همایون هشیارنژاد

یه ماهی بود یه دریا

یه آسمون زیبا

یه قایق شکسته
...

یه ماهی‌گیر تنها…یه ماهی‌گیر که دریا

دنیای باورش بود

خیال صید ماهی

امید آخرش بودیه ماهی که حواسش

به آینه‌های نور بود

فکر شب عروسی

تو حجله‌ی بلور بودماهی شده بود باورش

تور اگه بندازن سرش

می‌شه عروس ماهیا

شاه‌ماهی می‌شه همسرش!ماهی نمی‌شد باورش

تور که بیفته رو سرش

نگاه گرم ماهی‌گیر


می‌شه نگاه آخرش…ماهی لبش می‌خندید

به قحطی صداقت

به دشنه‌ای که خورده

تو سفره‌ی رفاقتماهی نفهمید چه کسی

سینه‌ی خسته‌شو درید

کدوم لب گرسنه‌ای

شوری بخت‌شو چشیدماهی هرگز نفهمید

که تور و بند و صیاد

نمی‌شه عشق شیرین

برای قلب فرهاد


/ 0 نظر / 2 بازدید