تو خراب من الوده مشو


من خراب دل خویشم

نه خراب دل کس

تو خراب من الوده مشو

قصه ام بشنو از یاد ببر

بهر من قصه ی بیهوده نخور...

/ 1 نظر / 2 بازدید
مریم

سلااااااااااااااااااااااااااااممممممممممممممم.ديگه آپ ديت نمی کنی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دلم واسه جوکهات تنگ شده ها؟