من اندازه سامان مایه دار نیستم... مثل اون بنز ندارم
اما عاشقتم
دختر:
منم عاشقتم
... داشتی می گفتی سامان دیگه چیا داره!؟
... ♥♥♥
/ 0 نظر / 2 بازدید