درد دارد !

وقــتـی می رود ..

و هـمه می گــویـند : دوستـت نــداشـت ...

... و تــو نمـی تــوانـی بـه هـمه ثــابـت کــنی

که هــرشـب

بــا عـاشـقانـه هــایـش خـــوابت می کـــرد !!
/ 0 نظر / 2 بازدید