نام تو به صد زبان-1

خدایا!

وقتی مرا بخوانی به تو خواهم رسید

در نام مطهرت سرور وصال نهفته است

در عشق تو مرگ پایان می پذیرد.

آن که با کلامت زندگی کند

هجوم تردیدها را فرومی گذارد

و شب و روز کمر به خدمتت می بندد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید