رگ خوابت

 

خاطرات را باید سطل سطل . . .

ازچاه زندگی بیرون کشید . . . !

خاطرات نه سر دارند و نه ته . . .

بی هوا می آیند تا خفه ات کنند . . .

میرسند . . . ...

گاهی وسط یک فکر . . . !

گاهی وسط یک خیابان . . . !

سردت می کنند . . .

داغت میکنند . . . !

رگ خوابت را بلدند . . .

 

/ 0 نظر / 2 بازدید