مهستی

بی من از شبای تو کی میگذره

بگو در شبـــــای تو چی میگذره

بی تو عمرم مثل آهنگ سکوت

توی لحظه های خالی میــــگذره

تو به میخونه نرو عزیــــز من

من تو دستای تو پیمـــونه میشم

با همه مســــتی و آشفتگی ام

من برای تو یه میـــــخونه میشم

دیگه من با تو غریبه نیستم

نفســات مـــــــحرم دستــــــای منه

میدونم که آشنــــاتر شده ای

با همون من که تو من داد میزنه

من همون شاخه نباتم به خدا

توی چشمــام منه طنـــــازو ببین

تو سکوتم که به عرفان میرسه

غزل خواجه شـــــــــــــیرازو ببین

تو به میخونه نرو عزیـــز من

من برات باده میشم جــــــام میشم

لعبت بهشتی رباعیــــــــــــــات

ساقــــــی بزمای خیـــــــــام میشم

بگو در شبای تو چی میگذره

بی من از شبای تو کـــــی میگذره

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید