آدم ها می آیند
زندگی می کنند
می میرند و می روند. .
اما فاجعه زندگی تو آن هنگام آغاز می شود
که آدمی می رود
اما نمی میرد!
می ماند و نبودنش
در بودن تو چنان ته نشین می شود
که تو می میری
در حالی که زنده ای... . . .
/ 0 نظر / 2 بازدید